Numiah

Krachtveld & Lichtwerk

Transformatiespel 

Het Transformatiespel is een krachtig en diepgaand middel, om stil te staan bij je eigen levensspel en stappen te zetten tot verandering. 

 Het spel ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en een dobbelsteen. Het spelen van het Transformatiespel is een bewuste stap in een diepgaand veranderingsproces. 

 In het Transformatiespel bepalen de spelers van tevoren een doel waarmee ze het spel willen spelen. Vaak is dit een levensvraag waar je inzicht in wilt krijgen, maar het kan ook over het bereiken van een gewenste situatie gaan. 

 Aan het begin wisselen de spelers de doelen met elkaar uit en besteden onder leiding van de spelleider aandacht aan een zo helder mogelijke formulering. 

 Het spel wordt op een prettige en ongedwongen manier gespeeld met een minimum van twee en een maximum van vier spelers onder mijn begeleiding. Voor koffie, thee en lekkers wordt gezorgd. 

 Op Facebook worden en regelmatig datums geplaatst om het spel te spelen, als je een like geeft blijf je op de hoogte. Je kunt me natuurlijk ook altijd bereiken om zelf een datum te plannen.
Copyright© Text FMA Palmen, Webdesign TPM Dortants